កែវជ័រដាក់ភ្នែក
 
 

កែវជ័រដាក់ភ្នែក គឺត្រូវបានផលិតឡើងដោយមានលក្ខណៈទន់ល្អ ផ្សំឡើងពីជ័រទន់ ដែលក្រោយពីដាក់លើភ្នែក អាចអោយគ្រាប់ភ្នែក ចល័តបានយ៉ាងល្អ និងមិនមានការរំខាន ។ហាងយើងខ្ញុំ មានលក់ កែវជ័រដាក់ភ្នែក (Contact len) ម៉ាកល្បីៗ នៅលើពិភពលោក ដូចជា Bausch & Lomb, Ciba Vision, and Johnsion and Jonhson .


ប្រភេទ កែវជ័រដាក់ភ្នែក

 

Item Duration Product
Bio True and Soft Contact Lens 1 ថ្ងៃ     
Jonhson & Johnson ( Accuvue 2) 2 សប្តាហ៏
Bausch & Lomb ( Soft 59) and Ciba Vision (O2 Optic) 1 ខែ    
Ciba Vision(Fresh Look Color: many color to choose depend on your prescription) 3 ខែ