ឱកាសការងារ
 

ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ នឹងពង្រឹងប្រតិបត្តិការណ៏របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយចំនូន តាមមុខតំណែងដូចខាងក្រោម

 

មុខដំណែង ផ្នែក ទីតាំង កាលឈប់ទទួលពាក្យ
អ្នកលក់ (ជាបន្ទាន់) លក់ សៀមរាប 30/07/2018
ជាងវាស់ និងកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា (ជាបន្ទាន់) ជាងវាស់ និងកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា សៀមរាប 30/07/2018
ជំនួយការគណនេយ្យ គណនេយ្យ ភ្នំពេញ 15/08/2018

 

បេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង លិខិតចំណាប់អារម្មណ៏ មកកាន់យើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម

ផ្ទះលេខ ១៦៦ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម ក្រុង ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែល hr@eyecareoptic.biz
លេខទូរស័ព្ទ 087 900 988