សាខាភ្នំពេញ
 

សាខា AEON ៖ ផ្សារទំនើប AEON Mall Phnom Penh ជាន់ទី១ តូបលេខ ១០៣៨ 

 ០១៦ ៩៨ ៧២ ៩៨
សាខា នរោត្តម ៖ ផ្ទះលេខ ១៦៦ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (ជិតធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា)

 ០១៦ ​៥៥​​​ ៦៦ ០១

សាខា ដេអុិន ៖ ផ្ទះលេខ ៣៤១ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម (ជិតស្តុប ដេអ៊ិន)

 ០១៦ ៥៥ ៦៦ ៧៥

សាខា សន្ធរម៉ុក ៖ ផ្ទះលេខ ៧៥៤ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម (ជិតស្តុបសន្ធរម៉ុក)
 ០១៦ ៥៥ ៦៦ ០៣

សាខា ផ្សារដើមគ ៖ ផ្ទះលេខ ១៦៤ ផ្លូវមុនីរ៉េត (ជិតផ្សារដើមគរ)

 ០១៦ ​៥៥​​​ ៦៦ ០៧

សាខា បឹងត្របែក ៖ ផ្ទះលេខ ៣៧សេ ផ្លូវ៤៨៨ (ចំងាយពីរង្វង់មូលផ្សារដើមថ្កូវ ៥០០ម៉ែត្រ)

 ០៧៦ ៤៤៤ ៥៥០៥

សាខា ផ្សារសូវិយា ៖ ផ្សារទំនើបសូរិយា ជាន់ទី៣តូបលេខ R16-R17-R18

 ០១៦ ៥៥ ៦៦ ០៨

សាខា ថ្មដា ៖ ផ្ទះលេខ ១០៨-១១០ មហាវិថី កម្ពុជាក្រោម (ជិតភោជនីយដ្ឋាន ថ្មដា)

 ០៧៦ ៤៤៤ ៥៥០៦

សាខា ខេត្តកណ្តាល
 

សាខា ខេត្តកណ្តាល ៖ ផ្ទះលេខ 105 ផ្លូវជាតិលេខ ២ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
 ០៧៦ ៤៤៤ ៥៥១៣

សាខាខេត្ត បាត់ដំបង
 

សាខា បាត់ដំបង១ ៖ ផ្ទះលេខ ៧៤ ផ្លូវលេខ ១ (ជាប់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា)
 ០១៦ ៥៥ ៦៦ ០២

សាខា បាត់ដំបង២ ៖ ផ្ទះលេខ ១១៨ ផ្លូវលេខ ២ (ជាប់ផ្សារណាត់)
 ០១៦ ៩៨ ៧៥ ៩៨

សាខា ខេត្តសៀមរាប
 

សាខា​ សណ្ឋាគារសោមាទេវី ៖ ផ្ទះលេខ ១២អា ផ្លូវ សីវុត្ថា ជិតសណ្ឋាគារសោមាទេវី

 ០១៦ ៥៥ ៦៦ ០៤

សាខា​ សណ្ឋាគារតាព្រហ្ម ៖ ផ្លូវពោរកំបោ ជាន់ផ្ទាល់ដី នៃសណ្ឋាគារតាព្រហ្ម

 ០៧៦ ៤៤៤ ៥៥០៩